Sist oppdatert Jan 2024

Åndelig veiledning skiller seg fra sjelesorg, ved at vi i åndelig veiledning jobber med dine erfaringer i møte med Jesus, Gud og Den Hellige Ånd. I sjelesorgen tenker en at det er dine erfaringer i det mellommenneskelige som er viktig, og det er jeg helt enig i. Mennesker må få ryddet opp, i sine tanker, og få hjelp til å gå videre i sine liv. Sjelesørgers oppgave er derfor å være Gud sitt redskap i møte med deg. Sjelesorg kan derfor være nyttig, for å bane vei for Åndelig veiledning. Det kan derfor være mye sjelesorg i åndelig veiledning

Linkene nedenfor er aktuelt stoff i ÅVL. Jeg jobber løpende med sidene.

**********************

Bønn

********************

Meditasjon og stillhet

Meidtasjon

Stillhet og tid

Åndelig lesning

Fra hodet til hjertet

********************

Mystikken

********************

Jesus i møte med.....

Kvinnen ved brønnen

Jesus og Maria når Lasarus er død

Jesus og Nikodemus

Med den blinde mannen ved Betsaida

******************

Om åndelig veiledning

Hva skiller ÅV fra sjelesorg og terapi

Kort historie

Transformasjon

Erfaringen

Gud i alt

Lengsel

Vekst og modning

********************

Diverse

Jesus i ørkenen TÅL

Sorg....

Job og klage,

Gud sitt nærvær i ordet

Ignatus av Loyola

Litteratur

Åndelige Vitaminer

Ørkenens visdom

Se Jesus i Getsemane - Theresa av avilia

Se Faren som kommer sønnen i møte

Se Palulus da han blev blendet av lyset - Elisabet A.T

 

Guddsbilde