Bønn

Jesusbønnen

Jesu navn i bønn

Den gjentatte bønn

Guds Ords plass i bønnen

Gud du er foran meg, du er... (Disippelbønnen)

Helhet - helbredelse - frihet

Bønn 1

Bønn 2

Bønn 3